Aktuella avgifter

Årsavgifter 2017:  
Spelrättsägande medlem fullvärdig 6 650 kr + 500 kr städdeposition
Spelrättsägande vardagsmedlem 4 988 kr + 500 kr städdeposition
Vilande (Passiv) medlem 1 000 kr
Nybörjarmedlem 2 995 kr
Äldre juniormedlem (13 - 21 år) 3 325 kr + 250 kr städdeposition
Yngre juniormedlem (11 - 12 år)

1 995 kr

Knattemedlemskap (0-10 år) 395 kr

Vilande juniormedlem  

500 kr 

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-30 år) 3 325 kr + 500 kr städdeposition
Årsmedlem fullvärdig 7 500 kr
Årsmedlem vardag 5 500 kr
K-medlemskap Senior 1 495 kr

K-medlemskap Junior

995 kr

   

Återlämnande av spelrätt

För dig som önskar lämna tillbaka din spelrätt till klubben gäller att det skall meddelas  skriftligen senast 30 september, för att det inte skall utgå årsavgift (spelavgift spelrättsägare, medlemsavgift och städdeposition) för det kommande året. 

Regler för Vilande medlemskap

För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen.