Juniorkommittén

Christian Bark

Ordförande

Marléne Lönnqvist

Kassör

Margareta Bergman

Sekreterare, Breddverksamheten & Golftjej Stockholm

Jenny Pettersson

Kommunikation

Lars Åke Jönsson

Läger, Teamet

Claes Sjödin

Teamet

Niclas Erneving

Breddverksamheten

Peter Lönnqvist

Utvecklingsgruppen & Tävling

Fredrik Pettersson

Utvecklingsgruppen & Tävling