Anmälan städdagen 2018

Ja, jag anmäler mig till städdagen lördag 21 april.

I år kan du välja hur du vill få tillbaka din städdeposition. Du kan välja mellen att vara med på städdagen eller att ställa upp någon annan gång under säsongen för att hjälpa till. Det kan vara som klubbvärd, hjälpa jklubbens nybörjare med fadderrundor, ställa upp som funktionär på någon av våra tävlingar, laga uppslagen torv på fairway eller liknande. Kryssa i om du vill vara med på städdagen eller om du vill ställa upp vid något annat tillfälle. Vi kommer meddela när det kommer upp tillfällen ender säsongen.