H 70

Arninges H70-lag

Är du herre och mellan 70-79 år och intresserad av att vara med i klubbens H70-lag skall du kontakta Kjell Jansson tel. 070-79 06 75 eller E-post kjell.jansson@gmail.com.