Kontaktuppgifter

Det är vi som är medlemskommittén

Namn Telefon E-post Ansvar
Björn Majberg 0702-54 84 12 majberg@swipnet.se Samordnare
Bengt Persson  0708-96 56 94  pe.bengt@telia.com Faddrar
Johan Svahn  0708-49 19 00  johan@cadprojekt.se Klubbvärdar
 Eva Rask                       0703-18 28 12  info@evarask.se Resurs
Mats Källqvist  0705-76 99 39  mkallqvist@me.com Resurs