Aktuella avgifter

Årsavgifter 2020  
Spelrättsägande medlem fullvärdig 6 950 kr + 500 kr städdeposition
Spelrättsägande vardagsmedlem 5 215 kr + 500 kr städdeposition
Vilande (Passiv) medlem 1 000 kr
   
Juniormedlem (13 - 21 år) 2 495 kr 
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 495 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr

Vilande juniormedlem  

500 kr 

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-30 år) 3 475 kr + 500 kr städdeposition
Årsmedlem fullvärdig 7 900 kr
Årsmedlem vardag 5 900 kr
Greenfee-medlemskap Senior 1 495 kr

Greenfee-medlemskap Junior

995 kr

   

Köp av spelrätt

Klubben säljer spelrätter. Aktuellt pris är 1500 kr. Kontakta kansliet om du är intresserade av att köpa. E-posta till kansliet@arningegk.se eller ring 08-51441207. 

Återlämnande av spelrätt

För dig som önskar lämna tillbaka din spelrätt till klubben gäller att det skall meddelas  skriftligen senast 31 oktober, för att det inte skall utgå årsavgift (spelavgift spelrättsägare, medlemsavgift och städdeposition) för det kommande året. 

Regler för Vilande medlemskap

För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen. Du har som Spelrättsägare även rätt att vara vilande ett år utan orsak enligt ovan. Detta skall i så fall anmälas senast 31 oktober.