Spelrättsägare

Arninge Golfklubb är en golfklubb som består av s k spelrätter. Det innebär att alla som skaffar en spelrätt äger en andel i klubben. Antalet andelar är i dag 975.

 

Som spelrättsägare kan du välja att vara fullvärdig medlem eller vardagsmedlem. Om du är fullvärdig får du spela så mycket du vill alla dagar i veckan medan du som vardagsmedlem spelar så mycket du vill på vardagar. Är det helgdag erlägger du greenfee.

Alla aktiva spelrättsägare har rätt till alla förmåner som finns i klubben. Det gäller både greenfeerabatter hos våra samarbetsklubbar och övriga rabatter hos företag vi samarbetar med. Dessutom ingår årskort (värde 1200 kr) hos Täby Konstsnöspår, som lägger ut och sköter våra konstsnöspår till glädje för alla längdskidåkare. Alla spelrättsägare erhåller dessutom Arninge Golklubbs förmånskort GolfCard.

Spelrätt köper du av klubben eller från någon befintlig medlem. Kontakta klubbens kansli på kansliet@arningegk.se eller på tel 08-51441200.

Regler för vilande medlemskap för spelrättsägare med reducerad avgift.

Ansökan om passivt medlemskap skall inlämnas varje år.

Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast 31/10 för att kunna gälla nästkommande år.

Vilande medlemskap med reducerad avgift beviljas:

- den som p.g.a. fysiska hinder inte kan spela golf (läkarintyg fordras)

- den som tillfälligt eller permanent flyttat från regionen (intyg krävs).

Vilande medlem erhåller inte tidningen Svensk Golf och kan inte spela som greenfeegäst på någon bana som är ansluten till Svenska Golfförbundet utan att ha ett aktivt medlemskap i någon annan klubb.

Återlämnande av spelrätt

Spelrättsägare har möjlighet att återlämna spelrätt till klubben. Detta skall då meddelas skriftligen senast 31 oktober till klubbens kansli. Om man gör detta utgår ingen avgift för det nästkommande året.