Spela

Välkommen att spela på Arninge Golfklubb. Banan är belägen vid Ullnasjön invid det nya bostadsområdet Ullna Strand. Bankaraktären är 9 hål med kuperad skogskaraktär och därefter 9 hål med hedkaraktär på ett flackare område med Ullnasjön i blickfånget.