Juniorkommittén

Ordförande

Niklas Lundvall

niklas.lundvall@vattenfall.com
0705-395141

Läger

Lars Åke Jönsson

lars.ake.jonsson@telia.com

Team Arninge och Tävling

Vakant

vakant@vaka.nt

Breddverksamheten

Vakant

Vakant@vaka.nt