Team Arninge

Team Arninge är vår satsning för de juniorer som valt golf som sin första sport och vill träna året runt. Som spelare i Team Arninge förväntas du delta på alla träningar som du kallas till. Du förväntas även träna på egen hand enligt de riktlinjer du fått av din tränare.

Tävlingsersättningar 2019

Principen för att få tävlingsersättning från Arninge GK är att rankingpoäng genereras till klubben. Ju högre nivå tävlingen ligger på och vilken ranking spelarna har, påverkar och ger ett högre tävlingsvärde och därmed fler rankingpoäng. Därför bör ersättningen baseras på nivå på tävlingen.

 • Skandia SGDF och motsvarande – ger inga rankingpoäng och är således inte heller ersättningsbar.
 • Skandia Regional – Startavgift ersätts, resebidrag utgår för resor som ligger mer än 20 mil från hemmet (18.50 kr/mil). Max 400 kr.
 • Skandia Riks – Startavgift ersätts, hotell ersätts med max 300 kr/natt samt ett resebidrag utgår för resor som ligger mer än 20 mil från hemmet (18.50 kr/mil). Max 700 kr.
 • Skandia Elit – Startavgift ersätts. Hotell ersätts med max 300 kr/natt och ett resebidrag utgår för resor som ligger mer än 20 mil från hemmet (18.50 kr/mil). Max 800 kr.
 • JMI – Startsavgift ersätts. Hotell ersätts med max 300 kr/natt och ett resebidrag utgår för resor som ligger mer än 20 mil från hemmet (18.50 kr/mil). Max 700 kr.
 • Övriga rankingtävlingar (Nordea/Minitouren) - ersätts i samma utsträckning som Skandia Elit när det gäller hotell och reseersättning, samt att hela startavgiften ersätts.
 • Högre tourer och större tävlingar – enligt särskild överenskommelse och avtal mellan spelare och klubben.

 

 • Tävlingsersättning betalas ej ut om man inte har fullföljt tävlingens alla ronder. Vid sjukdom krävs läkarintyg. Inga måltidsersättningar betalas ut.
 • Ersättningsblanketten ska vara klubben tillhanda senast 30 dagar efter tävlingens slut.
 • Inkomna ersättningsblanketter som inkommer senare än 30 dagar ersätts normalt sett inte.
 • Samåkning ska ske när så är möjligt. Klubben förutsätter att samåkning normalt sett kan ske med normalt upp till 3 spelare per bil och ersättningen begränsas normalt sett om samåkning inte sker.
 • Ersättningarna utgår endast om spelare har uppfyllt sitt spelarkontrakt!
 • (exempelvis är det ett absolut krav att planera in och ställa upp på lagtävlingar såsom seriespel och lag-sm!)
 • En grundregel är att man tävlar, och får ersättning för, närmast möjliga tävlingsort. Vill man tävla längre bort på samma omgång av t ex Skandia Tour eller JMI, trots att man kommer med på en närmare ort, utgår normalt endast reseersättning för motsvarande resa till närmaste tävling.