Bokningsregler

Bokningsregler för medlemmar

Fullvärdig medlem i Arninge GK kan ha 3 vardagstider samt 1 helgtid bokad i systemet. Bokning av dessa tider kan ske med obegränsad framförhållning under innevarande säsong.

Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem, fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning.

Utöver dessa tider kan man boka en andra helgtid tidigast dagen innan spel och i mån av tillgänglighet. Bokning sker på plats alternativt via telefon 08-514 412 00 anknytning 1. 

Måndag, onsdag & fredag är banan stängd fram till 07.30 för banarbete. Bokningsbara tider finns övriga tider från klockan 06.00 till 19.50 

Vardagsmedlemmar kan boka 3 vardagstider per vecka. 

Gäst

Greenfeegäster kan boka samtliga tider 5 dagar innan spel. Gäst till medlem erhåller 150 kr i rabatt men betalar alltid som lägst 400 kr om inget annat anges.

Välkomna! Arninge GK