Bokningsregler

Medlem

Fullvärdig medlem i Arninge GK kan ha 3 vardagstider samt en helgtid bokad i systemet. Bokning av dessa tider kan ske med obegränsad framförhållning under innevarande säsong.

Utöver dessa tider kan man boka en andra helgtid tidigast dagen innan spel och i mån av tillgänglighet. Bokning sker på plats alternativt via telefon 08-514 412 00 anknytning 1. 

Bollränna gäller från klockan 16.00 alla lördagar.

Vardagsmedlemmar kan boka 3 vardagstider per vecka. 

Gäst

Greenfeegäster kan boka samtliga tider 5 dagar innan spel. Gäst till medlem erhåller 150 kr i rabatt men betalar alltid som lägst 400 kr om inget annat anges.

Välkomna! Arninge GK