Bokningsregler

Bokningsregler för medlemmar

Fullvärdig medlem i Arninge GK kan ha 3 vardagstider samt 1 helgtid bokad i systemet. Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem, fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning.

Utöver dessa tider kan man boka en andra helgtid tidigast dagen innan spel och i mån av tillgänglighet. Bokning sker på plats alternativt via telefon 08-514 412 00 anknytning 1. 

Måndag, onsdag & fredag är banan stängd fram till 07.30 för banarbete. Bokningsbara tider finns övriga tider från klockan 06.00 till 19.50 

Vardagsmedlemmar kan boka 3 vardagstider per vecka. 

 

Avbokningsregler

Vi stänger bokningsmöjligheten i GIT för den medlem som uteblir från sin starttid utan avbokning eller slår ut på banan utan att ankomstregistrera sig. Den som blir avstängd behöver då först kontakta personalen på kansliet via mail eller telefon som öppnar aktuellt Golf-ID för bokning. Greenfeegäster som uteblir debiteras med full greenfee.

Vid avbokning senare än två timmar innan start gör avbokning genom appen /Min Golf Bokning/ eller via tidbokningen på Arninge GK telefon 08-514 412 00 alternativt via shop@arningegk.se

 

Gäst

Greenfeegäster kan boka samtliga tider 5 dagar innan spel. Gäst till medlem betalar rådande greenfee för 'Gäst till medlem'.

 

Varmt välkomna!

Arninge GK