Kameraövervakning på Arninge GK

Tyvärr har vi drabbats av skadegörelse och stölder på parkeringen och för att öka tryggheten för medlemmar, gäster och personal, kameraövervakas delar av vår anläggning. Det gäller klubbhusområdet, området runt maskinhallen samt driving rangen. 

Övervakningen sker under alla tider och kommer även att användas för att förebygga och dokumentera eventuella inbrott, skadegörelse och andra händelser.

Bilder lagras för användning i efterhand, vår bedömning är att ca två veckors lagring kan behövas för att händelser inom anläggningen skall hinna med att hanteras. Lagringen sker lokalt och tillgång till bildmaterial är skyddat med ett starkt lösenord.

Bildmaterial granskas endast vid anmäld skada, händelse eller brott, och kommer endast att utföras av 3 bemyndigade personer inom bolaget, och då endast för att sammanställa material för en eventuell rättslig prövning. Ingen åtgärd för igenkänning av personer sker vid bildernas insamlande utan endast i de fall bildmaterial kan bli föremål för rättslig prövning och endast i samband med anmäld händelse.

Frågor angående GDPR och kameraövervakningen på anläggningen besvaras på klubbchef@arningegk.se