Bankommittén stöttar klubben i frågor avseende banans utveckling

KONTAKTPERSONER:
Yvonne Andersson, Sammankallande - mamyvonne@hotmail.com  0707266768     
Johnny Granberg - junior@arningegk.se  0720211718
Sven Johansson - sven@jsson.se  0706547219
Sigge Bjerregard - siggeb1@outlook.com   0703606667
Lotta von Sivers - cvsr@telia.com  0708949702

Lars Tingvall, Klubbchef - klubbchef@arningegk.se  0708584259
Nathan Borowen, Banchef  - banchef@arningegk.se 0737745327