D 70

Arninges D70-lag

Är du mellan 70-79 år och intresserad av att vara med i klubbens D70-lag skall du kontakta Eva Kristina Hammarström tel. 08-510 518 69 eller E-post eva.at@home.se.