H30

Arninges H30 lag

Är du intresserad av att vi drar igång ett H30-lag? Hör i så fall av dig till Kjell Jansson som är ordförande i Lagkommittén. Han nås på 070-790 67 57 eller kjell.jansson@gmail.com.