H 70

Arninges H70-lag

Är du herre och mellan 70-74 år och intresserad av att vara med i klubbens H70-lag ska du kontakta
Kent Örstål, 0708-833109 kent@kewax.se.