H 80

Arninges H80-lag

Är du herre och mellan 80-89 år och intresserad av att vara med i klubbens H80-lag skall du kontakta Lars Wennerström tel. +46 703 271 894 eller E-post lars.ac.wennerstrom@gmail.com.