Regel- & HCP

Lars Nordlöf

Lars Nordlöf

Regel- & Handicapkomittén (RHK) ansvarar för att ge Arninge GK:s medlemmar service avseende tolkning och tillämpning av golfregler och handicapregler. I RHK:s uppgifter ingår också att utarbeta och aktuellthålla klubbens Lokala Regler, tillse att banan är riktigt markerad, samt tillse att banans hål är riktigt indexerade. TF ordförande i Regel- & Handicapkommittén är Klubbdirektör Lars Nordlöf, e-post: klubbdirektor@arningegk.se tel. 070-8346597.