Välkommen till tävlingskommittén

Vårt uppdrag är att få så många som möjligt av Arninges GK:s medlemmar och gäster från andra klubbar att tävla på Arninge GK. Vi ska också se till att vi har en bredd av olika tävlingar för alla golfare oavsett handicap. En del i detta är att få nybörjare på golf att förstå att tävling är kul och därför har vi en introduktion i tävlande för alla över hcp 36.

Vi söker ständigt folk som kan hjälpa oss, som tävlingsledare och som funktionärer. Vi söker även sponsorer till våra tävlingar. Vill du hjälpa till eller har kontakter på företag som vill vara med som sponsor – eller om du har förslag på hur vi ska bli ännu bättre i vår tävlingsverksamhet - hör av dig till oss.

Vi i Tävlingskommittén är:

Stefan Eriksson, Ordförande, telefonnummer 073-941 05 45 och stefan.eriksson@tyfonmail.se

Ylva Pekkari, telefonnummer 072 201 48 97 och ylva.pekkari@me.com

Maria Smith, telefonnummer 070-377 44 12 och maria.smith44@live.se

Kent Örstål, telefonnummer 070-883 31 09 och kent@kewax.se

Carin Ingelsson, telefonnummer 0703-22 71 22 och cingel@telia.com

Lars Adermalm, telefonnummer 0768-03 16 75 och lars.adermalm@gmail.com