Tävlingsvillkor

TÄVLINGVILLKOR ARNINGE GK

GÄLLANDE FRÅN 2019-04-15

Följande villkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, i tävlingsinbjudan eller på klubbens hemsida, www.arningegk.se.

 

 1. Information om klubbens tävlingar

Information om klubbens tävlingar och tävlingsprogram sker: på klubbens hemsida, www.arningegk.se, på Min Golf, www.golf.se och genom klubbens tryckta tävlingsbroschyr. Påminnelse om förestående tävling kan ske på tävlingskommitténs anslagstavla eller genom nyhetsbrev och mailutskick.

 

 1. EGA Tävlingshandicap och EGA Handicap, registrerade ronder i GIT

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap. Spelare med minst fyra registrerade handicapronder under föregående eller innevarande år tilldelas tävlingshandicap under innevarande år.

Tävlingsledningen kan när starka skäl finns göra tillfälliga undantag från dessa krav.

 

 1. Deltagande i tävling

För att få starta i klubbens tävlingar krävs att: årets medlemsavgifter är betalda, startavgiften för den aktuella tävlingen är betald och att spelaren inte är avstängd från tävlingsspel.

 

 • Golfbil

 

Golfbil får endast användas mot uppvisande av läkarintyg.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning utifrån EGA Handicap eller EGA Exakt Tävlingshandicap om inte annat framgår av tävlingsinbjudan:

Klass A handicap till och med 10,9 Klass B handicap 11,0 till 18,9 Klass C handicap 19,0 till 36,0. Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan klasser slås samman eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

 1. Handicapbegränsning

Det högsta handicap en spelare kan spela på i en tävling är 36.

 

 1. Rätt handicap

Vid anmälan till tävling måste spelaren ange sitt exakta handicap. Spelare som fått sitt exakta handicap ändrat efter anmälan och före tävlingsstart ska registreras på sitt nya exakta handicap. Innan start i en handicaptävling ska spelaren kontrollera att den egna exakta handicapen noterats korrekt på den officiella listan och på scorekortet samt ta reda på vilka hål som han/hon ska ge eller få slag (matchspel).

 

 1. Tee i handicaptävling

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee 57 och samtliga damer spela från tee 47.

Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12 och herrar från och med det år de fyller 70 kan välja att spela från tee 53. Herrar från och med det år de fyller 80 kan välja att spela från tee 47.

Undantag: Flickor till och med det år de fyller 12 och damer från och med det år de fyller 70 kan välja att spela från tee 39.

 1. Anmälan till tävling och överanmälan

Anmälan till klubbens tävlingar görs via Min Golf, www.golf.se, om inget annat meddelas. Där framgår också under vilken tidsperiod anmälan är öppen. Vid överanmälan gäller anmälningsordning som fördelningsprincip. För KM kan antalet startande begränsas varvid lägst handicap har förtur.

 

 • Avanmälan och uteblivande

 

Avanmälan skall göras innan tiden för anmälan gått ut.

Spelare som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång skall erlägga full anmälningsavgift. Spelare som ej kommer till start och som ej avanmält sig skall erlägga dubbel anmälningsavgift. I bägge fallen avstängs spelaren från tävlingsspel till dess att betalning skett.

Tävlingsledningen har rätt att göra undantag från ovan om särskilda skäl föreligger.

 

 •  Anmälningsavgift

 

Anmälningsavgiften ska betalas innan tävlingen startar. Den som ej har betalat sin anmälningsavgift innan tävlingen startar, blir diskvalificerad.

 

 • Startlistor

 

Efter lottning publiceras startlistor på Min Golf, www.golf.se, och starttid mailas ut till deltagarna.

För matchspelstävling anslås startlista / matchstege i korridoren utanför tävlingskansliet och särskilda villkor finns angivna på anslagstavla och/eller på klubbens hemsida.

 

 •  Inlämning av scorekort

 

Efter spelad tävlingsrond skall scorekortet, signerat och med angivet Golf-id snarast överlämnas till scoreskortsmottagare eller representant för tävlingsledningen. Scorekortet anses inlämnat så snart det överlämnats enligt ovan. Eventuella oklarheter eller t.ex. ”alternativ boll” måste rapporteras och diskuteras med tävlingsledningen innan scorekoret överlämnas.

 

 •  Särskiljning

 

Slagspel scratch:                           Segrare: Särspel. Tävlingsledningen avgör vilket/vilka hål som spelas. Övriga placeringar: Delade. Om rangordning ska ske, den matematiska* metoden. Lottning sker därefter vid behov, men endast för fördelning av priser. Vid 18 hålstävling med kanonstart / start från olika tees räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska* metoden.

Slagspel handicap:                       Spelhandicapsmetoden, därefter den matematiska* metoden, därefter lottning. Vid 18-hålstävling med kanonstart / start från olika tees räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska metoden.

Matchspel scratch:                        Särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Tävlingsledningen kan välja särspelshål. Om detta inte sker ska särspelet börja på det hål som matchen började på.

Matchspel handicap:                    Särspel hål för tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet ska börja på det hål som matchen började på. Slag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Scratchpris i hcp-tävling:              För scratchpris i handicaptävling gäller vid lika resultat den matematiska* metoden. Lottning sker därefter vid behov, men endast för fördelning av priser.

*Matematiska metoden                18 och 27 hålstävling: Bästa bruttoresultat, eller vid poängbogey, bästa poäng på de sista 9,6,3,1 hålen. Vid 9 håls tävling gäller de sista 6,3,1 hålen. Vid 54 håls tävling gäller de sista 36,18,9,6,3,1, hålen.

 

 •  Tävlingen avslutad

 

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännangivet är tävlingen avslutad. Tävlingens resultat är officiellt tillkännagivet genom att tävlingen avslutas i GIT Tävling eller att resultatlista anslås på eller i klubbhuset .

 

 • Prisutdelning

 

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter tävling. Om tävlingen är klassvis indelad kan prisutdelning ske när en klass är klar. Pristagare skall själv eller via ombud som anmälts till tävlingsledningen hämta sitt pris under prisutdelningen. Ej hämtade priser går vidare till andra spelare efter placeringsordning.

 

 •  Raskt speltempo

 

Deltagare i Arninge GK:s tävlingar skall spela i ett raskt tempo. Spelare ska förbereda sitt nästa slag och sträva efter att slaget normalt kan slås inom 40 sekunder från det att spelaren kommit fram till sin boll. Förflyttning på banan skall göras raskt och utan orimlig fördröjning. Detta gäller också förflyttning mellan en green och nästa tee.

Arninge GK uppmuntrar tävlingsdeltagare att spela ”ready golf”; spela i ”fel” spelordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i syfte att snabba på spelet och bidra till att förkorta rondtiderna.

 

 •  Avbrott vid åska, annat väderförhållande eller mörker

Vid risk för åska kommer tävlingsledningen genom en lång upprepad ljudsignal med sirén meddela att spelet omedelbart skall avbrytas. Spelare ska tydligt markera sin bolls läge med ett flertal peggar, även om bollen lämnas kvar, och skyndsamt bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut om att spelet kan eller inte kan återupptas. När spelet återupptas ges en lång signal med sirén.

Om tävlingsledningen avbryter tävling på grund av annat väderförhållande, t.ex. skyfall som gör banan ospelbar, eller mörker, kan spelare välja att avsluta pågående hål eller markera bollen enligt ovan och ta skydd bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut.