Om klubben

Arninge GK bildades den 19 dec 1988. Syftet var att bilda en medlemsstyrd familjeklubb med hög kvalitet på banan och hög tillgänglighet. Finanskrisen i början av 90-talet kom i vägen för en byggstart vilket i efterhand kan anses tursamt då byggkostnaderna annars sannolikt hade blivit väldigt hög. Ett flertal arkitekter var inblandade i planeringen av banan, bl a Jeremy Turner och Peter Nordwall. Den som dock slutligen fick uppdraget att rita banan var Björn Eriksson. Flera medlemmar och personal har dock också deltagit i utvecklingen av banan. De senaste förändringarna har utformats av Bob Kains.

Inom området finns också ett flertal fornlämningar samt ett unikt våtområde med ett rikt djurliv som komplicerat byggandet och utformningen av banan. Många problem på vägen, av olika slag, försenade byggstarten. Sommaren 1995 kunde de första 6 hålen börja byggas.

De hålen invigdes hösten 1996. Hösten 1997 invigdes ytterligare 3 hål och sommaren 1998 kunde medlemmarna börja spela på 18 hål. Tio år tog det alltså från att klubben bildades tills en komplett 18-hålsbana kunde tas i bruk. Samtidigt kunde också en korthålsbana tas i bruk.

Resultatet talar för sig själv där vi fått en mycket välavvägd bana med både skogs-, park- och seasidekaraktär med ett mycket vackert och centralt läge vid Ullnasjön. En utbyggnad till 27 hål var planerad från början men ströks efter politiska förhandlingar. 

1999 kunde det 700 kvm stora klubbhuset tas i bruk. Huvudsaklig arkitekt var Klas Sjöstrand, Sävsjö Trähus. Efter färdigställandet av parkeringsområdet och utbyggnationen av range och övningsområde under 2001 kunde man konstatera att Täby fått ytterligare en komplett golfanläggning med utmärkta förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling.

Genom att bygga anläggningen i flera steg med en grundläggande tanke på hög kvalitet men försiktig ekonomiskt planering, ”balanserad utbyggnad med sund ekonomi”, har anläggningen kunnat färdigställas i stort sett helt med medlemmarnas insatser i form av spelrättsinsatser och mycket ideellt arbete. Av många ansett som ett gott föredöme i dagens Golfsverige.

I slutet av 2007 fick klubben ett oväntat och mycket negativt besked från kommunen. Man planerade byggnation av ett stort bostadsområde i Arninge och hade då ritat in ett hundratal lägenheter på hål 4-6. Detta ledde till en lång diskussion mellan klubben och kommunen. Det slutade dock med att klubben gick med på att släppa en mindre del av banan mot att kommunen ersatte klubben ekonomiskt och en mindre ändring gjordes av bansträckningen. Därmed byggdes hål 5 och 6 ihop till ett hål, ett nytt korthål, hål 8 byggdes och en delvis ny sträckning av hål 9 gjordes. Resultatet blev mycket bra och samtidigt gjordes en större insats med ombyggnation av ett flertal tees, nytt övningshål, nya träbroar mm. Våren 2011 kan den ombyggda banan tas i bruk, då med en ytterligare höjning av finish och spelupplevelse.

Klubbens ambition är att vara Stockholms trevligaste hemmaklubb med hög kvalitet och trivsam stämning. 

Hjärtligt välkommen till en av Stockholms trevligaste klubbar!

”Svinga lugnt”, var rädd om bana, banarbetare och medspelare och njut av rundan!

Bengt Jönsson, ordförande

 

Klicka på länken nedan för att se Tee Pertys film om Arninge Golfklubb