Uppgradering av bevattningssystemet

Arbetet pågår för fullt!

Vi är snart fördiga med uppgrävning av de ca 130 ventilboxar som skall bytas ut inför 2022. Därefter kommer nya boxar installeras. Boxarna är de lådor som ligger under de gröna plastlock som finns i framförallt ruffen längs banan. Tre greenområden kommer få nya spridare och styrning.

När detta är klart intalleras en helt ny styrkabel samt ett nytt styrsystem som kommer ge en väsentligt bättre driftssäkerhet än tidigare.

Arninge GK

Kommentarer