Arninge Golfklubb söker Banchef inför 2022

Arninge Golfklubb bildades 1988, 18 hål invigdes 1998. Banan är belägen i Täby utanför Stockholm. Klubben har ca 2 000 medlemmar, varav 975 spelrättsägare och 250 juniorer, och god ekonomi. Anläggningen har 18 hål, en korthålsbana med 6 hål samt träningsområden och driving range. På anläggningen finns också en välbesökt och uppskattad restaurang och en stor Golfstore butik. Vår ambition är att vara en klubb där såväl duktiga spelare som nybörjare och familjer uppskattar banan och trivs i klubbmiljön. Vi har ett bra läge vid Ullnasjön med goda vägförbindelser. Klubben har engagerade medlemmar och aktiva kommittéer inklusive en stor och aktiv juniorverksamhet. Målsättningen är att vi alltid skall kunna presentera en golfanläggning med god kvalité på bana, träningsområden och alla övriga områden.

 

Vi söker nu en Banchef som skall ansvara för den dagliga skötseln och vidareutvecklingen av vår anläggning såsom bana, övningsområde, maskinpark och fastigheter. Till din hjälp har du en organisation med 5 heltidsanställda och ytterligare 7-8 säsongsanställda.  

Du förväntas ha förståelse och kunskap om golfspelet och det är fördel om du själv spelar eller har spelat golf. Du har också en gedigen utbildning inom banskötsel (HGU eller liknande) och flerårig erfarenhet av administration och arbetsledning.

Du är drivande, målinriktad och socialt kompetent. Du har en involverande ledarstil med förmåga att skapa team där varje medarbetare känner delaktighet, engagemang och ansvar. Du har såväl intresse som förmåga att samverka med klubbens
representanter kring aktuella banfrågor och framtida banutveckling. Du vill vara med i klubbens utveckling att satsa ytterligare på kvaitet och finish.

Kortfattad arbetsbeskrivning:

  • Banchefen är direkt underställd klubbchefen och rapporterar till denne.
  • Banchefen har totalansvaret för den dagliga skötseln av banan och arbetsledaransvar för all övrig banpersonal. Då organisationen är förhållandevis liten förväntas Banchefen delta i det dagliga arbetet.
  • Banchefen skall inom ramen för tilldelade resurser (budget, personal och maskiner) infria årliga målsättningar och verksamhetsplaner för banverksamheten.
  • Banchefen ansvarar för banpersonalens arbetsmiljö och har skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse under kommande höst/vinter men senast inför säsongstart 2022. Lön, semester och övriga anställningsförhållanden avtalas i samband med anställning och följer gällande kollektivavtal.

För ytterligare information om tjänsten eller för att lämna in din ansökan senast 30 septeber till: Arninge Golfklubb, Vågsjö Gård, 187 69 Täby eller via mail till klubbchef@arningegk.se

Välkommen med din ansökan!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Öppettider Shop/Reception 2021-09-25
KM-Klass 2021-09-10
KM 2021 2021-08-23
Säkerhet på banan 2021-08-11
Stort intresse för medlemskap i Arninge GK 2021-08-11