Bli medlem i Arninge golfklubb idag!

Arninge GK ligger centralt med bra läge nära nya Ullna Strand området i Täby, 15 minuter från Stockholm, 5 minuter från Täby Centrum. En bra bana med omväxlande karaktär, skog, park och seaside. Vi satsar ständigt på att ytterligare förbättra banan. Välkommen som medlem, företagspartner eller greenfeegäst!

Om du har rätt till friskvårdsbidrag från ditt företag kan du använda det till del av årsavgiften.
Du kan använda friskvårdsbidraget för spelavgiften, dock inte för den del som är medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1.000 kr för seniorer och 500 kronor för juniorer. Övriga kostnader är spelavgift.

https://www.arningegk.se/sv/medlemsansokan-1/medlemsansokan

Avgifterna är styrelsens förslag inför 2021 och gäller tills vidare, slutligt beslut tas på klubbens årsmöte den 17 mars.

Välkommen!

Kommentarer

Fler artiklar