Bli spelrättsägare i Arninge GK!

Just nu finns ett fåtal lediga spelrätter i Arninge GK! För registrering av medlemskap och spelrätt:

https://www.arningegk.se/sv/medlemsansokan-1/medlemsansokan

För mer information och frågor kontakta klubbchef Lars Tingvall klubbchef@arningegk.se 

Välkommen till Arninge GK!

Kommentarer