Lägesförbättring

Banan är fortfarande i bra skick men lite blöt, och bollarna kan borra sig och/eller bli ganska leriga.

Därför gäller från den 17/10 ett scorekort lägesförbättring på den finklippta delen av spelfältet.

Hur ska man då förfara då det är lägesförbättring och vad ska man tänka på.

-          Markera bollens läge

-          Lyft bollen och placera den inom det avstånd som är bestämt enligt den lokala regeln om lägesförbättring

-          Det är inte tillåtet att placera bollen närmare hål.

Då du lyfter bollen så är det tillåtet att rengöra den.

Kommentarer