Nu har vi satt upp vildsvinsstängsel kring hela banan.

Vi har, vilket många känner till, haft problem med vildsvin med stora skador på golfbanan som följd. Som en konsekvens av att vildsvinsstammen år från år ökat kraftigt har många golfbanor satt upp eller är på väg att sätta upp vildsvinsstängsel.

Vi har fram till i höstas sluppit vildsvin på banan men då drabbades även vi. Vi satte då upp stängsel efter Arningeleden och hoppades då att det skulle räcka. Det visade sig dock tyvärr att vildsvinen letade sig in på golfbanan vid koloniområdet. Det medförde att vi nu kompletterat med vildsvinsstängsel runt hela banan. Det är nu färdigmonterat och vi kommer att koppla på el i början av vecka 10. Vi hoppas att vi därmed skall slippa skador på banan i framtiden. Det finns ”grindar” på ett flertal ställen så det kommer att gå bra att gå in och ut på området. Det är väldigt viktigt att man stänger efter sig när man använder ”grinden”.

Vår banpersonal har arbetat med att reparera skadorna den senaste tiden för att banan skall vara i gott skick till säsongstart.

Lars Nordlöf

08-514 412 08

klubbdirektor@arningegk.se

Kommentarer