Nyheter på banan 2019

Inför säsongen 2019 har vi bl a byggt om ett antal tees på banan. Ombyggda tees finns bl a på hål 1, 6 och 18.

Vi har också kompletterat med fler dräneringar. Vi har ocks rensat i utkanterna av vissa hål för att

höja finishen men också för att möjliggöra ytterligare snabbare spel och mindre letande.

Gångvägar är påfyllda med nytt grus och bunkrarna kommer att få ytterligare mer sand.

På hål 12 kommer diket till höger att kulverteras. På hål 16 kommer ett nytt säkerhetsnät att sättas

upp vid 47 tee. 

Vi kommer att fortsätta underhålla och renovera bevattningssystemet. Vi hade förra sommaren en

av Stockholms grönaste banor utan större torrskador och det skall vi fortsatt kunna erbjuda även om

det skulle bli ytterligare en extremt torr sommar.

Nya vagnar är inköpta och det kommer att finnas ett nytt starterhus vid första tee.

Banpersonalen har fått en utökning med en deltidstjänst som skall jobba med finish i och runt klubbhuset

men även ägna viss tid ute på banan. 

Välkommen till en av Stockholms trevligaste hemmaklubbar vid Ullna Strand i Täby.

Kommentarer