Hjälp oss förbättra säkerheten på Arninge GK

Säkerhet på banan

Vi strävar alltid efter att ha så få och korta startförbud som möjligt för banarbete.  Detta kan innebära att du som spelar i anslutning till ett sådant startförbud lätt kan komma att få kontakt med någon av våra banarbetare på banan. När någon av klubbens anställda befinner sig inom ditt slagområde skall du alltid invänta klartecken innan du slår - det alltid spelarens ansvar att se till att man inte slår när det finns risk att träffa någon annan.

Rutiner för säker Golf:

  • Se till att spelpartiet framför och andra personer är utom räckhåll. Ser du inte landningsområdet, skicka fram någon som kontrollerar att det är klart att slå.
  • Se till att ingen befinner sig i närheten för din sving. 
  • Ropa ”FORE!” vid minsta risk att din golfboll träffar någon.
  • Provsvinga inte i spelriktningen medan du väntar på fritt spelfält.
  • Spela aldrig mot en green utan flaggstång.

När du möter banpersonal:

  • Banpersonal har alltid företräde – på golfbanan, drivingrangen och eventuella träningsområden.
  • Invänta fritt spelfält eller klartecken från banpersonalen som tydligt sträcker upp en arm. Svara med likadant tecken innan du slår. 
  • Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, signalera med tydligt uppsträckt arm. Invänta likadant tecken till svar innan du slår. 
  • Provsvinga inte mot banpersonal medan du väntar. 

Kommentarer