Renovering av tees pågår

Nya tees på hål 13 och 17

Just nu pågår renovering av tees på hål 13 och 17. Vi torvar av befintlig teeyta och sparar torven. Därefter lägger vi på nytt material och jämnar till hela ytan med hjälp av en så kallad lasergrader, en maskin som dras bakom en mindre traktor och jämnar till ytan innan vi återplacerar torven. 

Maskinen skapar en yta som är helt jämn med avvikelser på några få millimeter för en normal teeyta.

Hälsningar Arnige GK!

Kommentarer