Uppdaterade riktlinjer angående coronaviruset covid-19

Vi välkomnar både gäster och medlemmar till Arninge GK! Det är viktigt att alla som besöker klubben följer de rekommendationer som satts både av klubben och av Svenska Golfförbundet.

På Arninge GK ber vi dig:

- Stanna hemma om du har det minsta symptom som snuva, feber, halsont eller hosta.

- Respektera de skyltar och hänvisningar som finns på klubben.

- Var noggrann med din handhygien.

Vid spel på banan:

- Låt flaggan sitta i kvar hålet.

- Kratta med klubba eller skor efter ett bunkerbesök.

Välkommen till Arninge GK!

 

Fredagen den 8 maj lämnade Svenska golfförbundet nya rekommendationer ang cov-19. Läs mer här:

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/#faq-ideella-insatser-sasom-moten-eller-staddagar

Kommentarer