Välkommen till Arninge Golfklubb!

Arninge GK ligger centralt med bra läge nära nya Ullna Strand området i Täby, 15 minuter från Stockholm, 5 minuter från Täby Centrum. En bra bana med omväxlande karaktär, skog, park och seaside. Vi satsar ständigt på att ytterligare förbättra banan. Välkommen som medlem, företagspartner eller greenfeegäst!

Om du har rätt till friskvårdsbidrag från ditt företag kan du använda det till del av årsavgiften.
Du kan använda friskvårdsbidraget för spelavgiften, dock inte för den del som är medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1.000 kr för seniorer och 500 kronor för juniorer

Betalningsvillkor. Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning inte sker skriftligen till kansliet@arningegk.se senast den 31 oktober.

Fullvärdig medlem med spelrätt

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar tom söndag 1/8 2021. Alla veckodagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.

Vardagsmedlem med spelrätt

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan vardagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar tom söndag 1/8 2021. Vardagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.

Nybörjarmedlem/greenfeemedlem (juniorer och seniorer)

 • Golf ID. Fri tillgång till korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • En greenfeebiljett till 18-hålsbanan.
 • Kan boka med 7 dgaras framförhållning.
 • Kräver ingen spelrätt.
 • Greenfeeavgifter, Mån - Tors = 400:- och Fre - Sön (+röda dagar) = 500:-

Juniormedlem

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar tom söndag 1/8 2021. Alla veckodagar.
 • Fullvärdigt medlemskap fullt, endast Greenfee-medlemskap

Juniormedlem 0-12 år (Kostnadsfri)

 • GolfID samt medlemskap i Arninge gk.
 • Fri tillgång till korthållsbanan och övriga träningsytor
 • För spel på 18-hålsbanan tillkommer 1 795 kr.
 • Gäller fram till och med året man fyller 12. (Året man fyller 13 är man Junior)

Ungdomsmedlem 22-26 år

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Ungdomsmedlemmar kan boka med 7 dagars framförhållning under 2021.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 1 gäst per tillfälle
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar tom söndag 1/8 2021. Alla veckodagar.
 • Kräver ingen spelrätt.

Fortsättningsmedlem (Kan tecknas år 1 eller år 2 i klubben)

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Vissa begränsningar i bokningsregler
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar tom söndag 1/8 2021. Alla veckodagar.
 • Kräver ingen spelrätt.
 • (Endast för de som har varit Nybörjarmedlemmar året innan.)

Friskvårdsbidrag

Om du har rätt till friskvårdsbidrag från ditt företag kan du använda det till del av årsavgiften.

Du kan använda friskvårdsbidraget för spelavgiften, dock inte för den del som är medlemsavgift

Medlemsavgiften är 1.000 kr för seniorer och 500 kronor för juniorer

Årsavgifter 2021  
Spelrättsägande medlem fullvärdig 7 450 kr + 500 kr städavgift
Spelrättsägande vardagsmedlem 5 365 kr + 500 kr städavgift
Vilande (Passiv) medlem 1 000 kr
Nybörjarmedlem (inklusive kurs) 2 995 kr
Juniormedlem (13 - 21 år) 2 895 kr
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 795 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr

Vilande juniormedlem

500 kr

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-26 år) OBS! begränsat antal platser.

5 275 kr + 500 kr städavgift.

Årsmedlem fullvärdig

9 450 kr.

Årsmedlem vardag

7 550 kr.

Fortsättningsmedlem (År 1 eller 2) 4 485 + 500 kr städavgift
Greenfee-medlemskap Senior 1 495 kr

Greenfee-medlemskap Junior

995 kr