Avgifter & bokningsregler

Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning.

Betalningsvillkor. Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning inte sker skriftligen till kansliet@arningegk.se senast den 31 oktober. 

Årsavgifter 2023

 
Spelrättsägande medlem fullvärdig

8 675 kr + 500 kr städavgift. 

Spelrättsägande vardagsmedlem 6 245 kr + 500 kr städavgift.
Vilande (Passiv) medlem 1 400 kr
Nybörjarmedlem (inklusive kurs) 3 625 kr.
Juniormedlem (13 - 21 år) 3 450 kr.
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 950 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr

Vilande juniormedlem

500 kr

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-26 år) 85 platser. 5 750 kr + 500 kr städavgift.
Årsmedlem fullvärdig 10 300 kr.
Årsmedlem vardag

8 230 kr.

Fortsättningsmedlem (År 1 eller 2) 5 350 + 500 kr städavgift. 
Greenfee-medlemskap Senior 1 630 kr.

Greenfee-medlemskap Junior

1 085 kr

 

 

Köp av spelrätt

Klubben säljer spelrätter. Aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet om du är intresserade av att köpa. E-posta till kansliet@arningegk.se eller ring 08-51441207. 

Återlämnande av spelrätt

För dig som önskar lämna tillbaka din spelrätt till klubben gäller att det skall meddelas  skriftligen senast 31 oktober, för att det inte skall utgå årsavgift (spelavgift spelrättsägare, medlemsavgift och städdeposition) för det kommande året. 

Regler för Vilande medlemskap

För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen. Du har som Spelrättsägare även rätt att vara vilande ett år utan orsak enligt ovan. Detta skall i så fall anmälas senast 31 oktober.