Avgifter & bokningsregler

Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning. Nedan avgifter är styrelsens förslag och formellt beslut tas på klubbens årsmöte i mars 2022.

Betalningsvillkor. Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning inte sker skriftligen till kansliet@arningegk.se senast den 31 oktober. 

Årsavgifter 2022

 
Spelrättsägande medlem fullvärdig

7 950 kr + 500 kr städavgift. 

Spelrättsägande vardagsmedlem 5 725 kr + 500 kr städavgift.
Vilande (Passiv) medlem 1 200 kr
Nybörjarmedlem (inklusive kurs) 3 495 kr.
Juniormedlem (13 - 21 år) 3 150 kr.
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 795 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr

Vilande juniormedlem

500 kr

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-26 år) 85 platser. 5 275 kr + 500 kr städavgift.
Årsmedlem fullvärdig 9 450 kr.
Årsmedlem vardag 7 550 kr.
Fortsättningsmedlem (År 1 eller 2) 4 900 + 500 kr städavgift. 
Greenfee-medlemskap Senior 1 495 kr.

Greenfee-medlemskap Junior

995 kr

 

 

Köp av spelrätt

Klubben säljer spelrätter. Aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet om du är intresserade av att köpa. E-posta till kansliet@arningegk.se eller ring 08-51441207. 

Återlämnande av spelrätt

För dig som önskar lämna tillbaka din spelrätt till klubben gäller att det skall meddelas  skriftligen senast 31 oktober, för att det inte skall utgå årsavgift (spelavgift spelrättsägare, medlemsavgift och städdeposition) för det kommande året. 

Regler för Vilande medlemskap

För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen. Du har som Spelrättsägare även rätt att vara vilande ett år utan orsak enligt ovan. Detta skall i så fall anmälas senast 31 oktober.