Avgifter & bokningsregler

Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning.

Årsavgifter 2021  
Spelrättsägande medlem fullvärdig 7 450 kr + 500 kr städavgift
Spelrättsägande vardagsmedlem 5 365 kr + 500 kr städavgift
Vilande (Passiv) medlem 1 000 kr
Nybörjarmedlem (inklusive kurs) 2 995 kr
Juniormedlem (13 - 21 år) 2 895 kr
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 495 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr

Vilande juniormedlem

500 kr

Ungdomsmedlem fullvärdig (22-30 år) OBS! begränsat antal platser. 4 485 kr + 500 kr städavgift
Årsmedlem fullvärdig 8 450 kr
Årsmedlem vardag 6 450 kr
Fortsättningsmedlem (År 1 eller 2) 4 485 + 500 kr städavgift
Greenfee-medlemskap Senior 1 495 kr

Greenfee-medlemskap Junior

995 kr

 

Köp av spelrätt

Klubben säljer spelrätter. Aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet om du är intresserade av att köpa. E-posta till kansliet@arningegk.se eller ring 08-51441207. 

Återlämnande av spelrätt

För dig som önskar lämna tillbaka din spelrätt till klubben gäller att det skall meddelas  skriftligen senast 31 oktober, för att det inte skall utgå årsavgift (spelavgift spelrättsägare, medlemsavgift och städdeposition) för det kommande året. 

Regler för Vilande medlemskap

För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen. Du har som Spelrättsägare även rätt att vara vilande ett år utan orsak enligt ovan. Detta skall i så fall anmälas senast 31 oktober.