Medlemskap, avgifter & bokningsregler

Spelrättsägare fullvärdig och vardag samt årsmedlemmar och fullvärdiga juniorer kan boka starttid med 30 dagars framförhållning. Ungdomsmedlem fortsättningsmedlem samt greenfeemedlem kan boka starttid med 7 dagars framförhållning.

 

Betalningsvillkor. Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning eller kategoribyte inte sker skriftligen till kansliet@arningegk.se senast den 31 oktober. 

Årsavgifter 2023

 
Spelrättsägande medlem fullvärdig

8 675 kr + 500 kr städdeposition

Spelrättsägande vardagsmedlem 6 245 kr + 500 kr städdeposition
Vilande (Passiv) medlem 1 400 kr
Nybörjarmedlem (inklusive kurs) 3 625 kr
Juniormedlem (13 - 21 år) 3 450 kr
Knattemedlem Stora banan (0 - 12 år)

1 950 kr

Knattemedlem Lilla banan (0-12 år) 0 kr
Ungdomsmedlem fullvärdig (22-26 år) 85 platser.

5 750 kr + 500 kr städdeposition

Årsmedlem fullvärdig 10 300 kr
Årsmedlem vardag 8 230 kr
Fortsättningsmedlem (År 1 eller 2)

5 350 + 500 kr städdeposition

Greenfee-medlemskap Senior 1 630 kr
Greenfee-medlemskap Junior 1 085 kr

 

 

Årsavgiften kan bestå av tre delar; medlemsavgift, spelavgift och städdeposition. Medlemsavgiften är 1.000 kr för seniorer och 500 kr för juniorer och ungdomsmedlemmar. Medlems- och spelavgiften är giltig under en 12-månadersperiod och erlagda avgifter, varken helt eller delvis, är inte återbetalningsbara från klubbens sida även om du utträder som medlem under det aktuella kalenderåret. Städdepositionen är återbetalningsbar såvida man deltar under klubbens städdag eller deltar i av klubben utsett engagemang.


Bokningsregler 2023  
30 dagar Spelrättsägare
Årsmedlemmar
Juniormedlemmar
7 dagar Ungdomsmedlemmar
Fortsättnmingsmedlemmar
Greenfeemedlemmar
5 dagar
Gäster


Köp av spelrätt
Klubben säljer spelrätter. Aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet om du är intresserad av att köpa. E-posta till kansliet@arningegk.se eller ring 08-51441207. 

Spelrättsinnehav
Som spelrättsägare är man alltid betalningsansvarig för årsavgifterna som kopplade till spelrättsinnehavet. Önskar man inte vara spelrättsägande medlem till en kommande säsong krävs att man skriftligen meddelar detta till kansliet@arningegk.se senast 31 oktober.

Om jag inte vill vara spelrättsägare längre, var gör jag med min spelrätt?

Återlämnande av spelrätt
Spelrättsägare som önskar utträda kan välja att skänka sin spelrätt tillbaka till klubben. Betalningsansvaret upphör.

Privat försäljning av spelrätt
Spelrättsägare som önskar utträda kan välja att sälja sin spelrätt privat. Köparen övertar spelrätten och betalningsansvaret av säljaren.

Regler för Vilande medlemskap
För dig som är Spelrättsägare finns möjlighet att vara Vilande medlem. Detta har du rätt till om du är långvarigt sjuk eller skadad som förhindrar golfspel. Det gäller även om du flyttat från regionen. Du har som spelrättsägare även rätt att vara vilande ett år utan orsak enligt ovan. Detta skall i så fall anmälas senast 31 oktober till kansliet@arningegk.se

 

Vid frågor och funderingar kring medlemskap är du alltid välkommen att kontakta kansliet via mejl.