Betalnings- och faktureringsrutiner

Arninge GKs villkor och rutiner för medlemskapshantering

Faktureringsrutiner 
Arninge GK fakturerar Spelrättsägare och Årsmedlemmar i två omgångar för varje säsong. Den första fakturan skickas ut på hösten inför kommande säsong och den andra fakturan skickas ut efter årsstämman på våren då årsavgiften har fastställts.

Delfaktura ett: 50% av föregående års årsavgift.
Delfaktura två: resterande 50% av föregående årsavgift samt eventuell avgiftshöjning.

Reseterande medlemskategorier faktureras efter årsmötet i mars månad.

Betalningsvillkor
OBS!
Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning eller kategoribyte inte sker skriftligen till kansliet@arningegk.se senast den 31/10.

Påminnelser och inkasso - Spelrättsägare
Arninge GK skickar först ut fakturan och påminner därpå två gånger. Har betalning inte kommit oss tillhanda skickas fakturan till inkasso som tar över ärendet.
Påminnelseavgift tillkommer alltid med 300 kr enligt beslut från årsstämman.

Påminnelser och inkasso – Övriga medlemskap
Arninge GK skickar först ut fakturan och påminner därpå två gånger. Har betalning inte kommit oss tillhanda avslutas medlemskapet.

Har delfaktura ett betalats men inte delfaktura två betalats skickas ärendet till inkasso efter två påminnelser.

Påminnelseavgift tillkommer alltid med 300 kr enligt beslut från årsstämman.

Spelrättsägare som önskar lämna klubben
Spelrättsägare som önskar lämna klubben inför nästkommande säsong kan göra det genom att meddela kansliet skriftligen på kansliet@arningegk.se senast 31/10. Detta förutsätter att spelrätten återlämnas till golfklubben. Meddelas inte önskan om utträde i tid infaller betalningsansvar för kommande års avgift enligt golfklubbens stadgar och medlemskapet förlängs automatiskt ytterligare ett år.

Utträde eller byte av medlemskategori (ej spelrättsägare)
Medlemmar som önskar lämna klubben eller byta medlemskategori skall meddela detta skriftligen till kansliet@arningegk.se senast 31/10.

Köp av spelrätt
Klubben säljer spelrätter, aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet på kansliet@arningegk.se vid intresse.

Vilande medlemskap för spelrättsägare
Önskar du vara vilande medlem skall detta önskemål lämnas skriftligen till kansliet@arningegk.se senast 31/10. Det finns möjlighet att vara vilande (passiv) medlem vid sjukdom eller vid flytt från regionen. Spelrättsägare har också möjlighet att vara vilande medlem i ett år utan orsak enligt ovan. Bestämmelser kring vilande medlesmkap återfinns i klubbens stadgar.

Friskvårdsbidrag
Om din arbetsgivare/ditt företag ger rätt till friskvårdsbidrag kan du använda det för spelavgiften, ej för medlemsavgift eller städdeposition. Mejla till ekonomi@arningegk.se för att erhålla ett kvitto på din fakturainbetalning.