GOLFBIL

Medlem 

Utan läkarintyg 400 kr
Med läkarintyg 300 kr

Klippkort för medlemmar

10 hyrtillfällen 3.500 kr utan läkarintyg
10 hyrtillfällen 2.500 kr med läkarintyg

Gäst

Utan läkarintyg 550 kr
Med läkarintyg 450 kr

Priset är samma oavsett om man spelar 9 eller 18 hål

GOLFVAGN

Finns att låna utan kostnad för medlemmar och gäster