Våra populäraste medlemskap

Spelrättsägare

9500 kr

+ 500 kr städdeposition

 •   Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 •   Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 •   Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 •   Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. sista Juli.
 •   Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
 •   Kräver spelrättsinnehav.
Bli medlem

Årsmedlem

11500 kr

 ingen städdeposition

 •   Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 •   Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 •   Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 •   Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. sista Juli
 •   Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
Bli medlem

Junior

3700 kr

 ingen städdeposition

 •   Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 •   Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 •   Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 •   Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. sista Juli.
 •   Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
Bli medlem

Samtliga medlemskapstyper 2024

 

Medlemskapstyp Årsavgift 2024

Spelrättsägare

 • Spelrättsinnehav krävs. Spelrätt köps av klubben eller på andrahandsmarknaden.
 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Alla veckodagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
9 500 kr + 500 kr städdeposition

Spelrättsägare Vardag

 • Spelrättsinnehav krävs. Spelrätt köps av klubben eller på andrahandsmarknaden.
 • Fri tillgång till 18-hålsbanan vardagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Helgfria vardagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
6 800 kr + 500 kr städdeposition

Passiv

 • Inget aktivt medlemskap hos SGF
2 200 kr

Årsmedlem

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Alla veckodagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
 • Kräver ingen spelrätt
11 500 kr

Årsmedlem Vardag

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan vardagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Helgfria vardagar.
 • Fri tillgång till Täby konstsnöspår på Arninge GK.
 • Kräver ingen spelrätt
9 000 kr

Ungdomsmedlem 22-26 år

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Vissa begränsningar i bokningsregler. Kan boka med 7 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 1 gäst per tillfälle
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Alla veckodagar.
 • Kräver ingen spelrätt.
6 400 kr + 500 kr städdeposition

Greenfeemedlemskap

 • Golf ID. Fri tillgång till korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • En greenfeebiljett till 18-hålsbanan.
 • Kan boka med 7 dagars framförhållning.
 • Kräver ingen spelrätt.
1 750 kr

Juniormedlem 13-21 år

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Alla veckodagar.
3 700 kr

Knattemedlem S:a banan 0-12 år

 • Fri tillgång till 18-hålsbanan alla dagar, korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • Förmånliga bokningsregler. Kan boka med 30 dagars framförhållning.
 • Gäst till medlemsrabatt för upp till 3 gäster per tillfälle.
 • Fritt spel på Täby GK från midsommar t.o.m. 31/7. Alla veckodagar.
2 150 kr

Greenfeemedlem junior 13-21 år

 • Golf ID. Fri tillgång till korthålsbanan samt övriga träningsytor.
 • En greenfeebiljett till 18-hålsbanan.
 • Kan boka med 7 dagars framförhållning.
 • Kräver ingen spelrätt.
1 200 kr

Betalningsvillkor för samtliga medlemskap:

Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning eller kategoribyte inte meddelas skriftligen till ekonomi@arningegk.se senast den 31/10.

Vi rekommenderar samtliga medlemmar att ta del av klubbens stadgar.

 

Faktureringsrutiner

 

Arninge GK fakturerar Spelrättsägare och Årsmedlemmar i två omgångar för varje säsong. Den första fakturan skickas ut på hösten inför kommande säsong och den andra fakturan skickas ut efter årsstämman på våren då årsavgiften har fastställts.

Delfaktura ett: 50% av föregående års årsavgift.
Delfaktura två: resterande 50% av föregående årsavgift samt eventuell avgiftshöjning.

 

Betalningsvillkor

Genom att betala din faktura accepterar du att ditt medlemskap förlängs ett år i taget om uppsägning eller kategoribyte inte meddelas skriftligen till ekonomi@arningegk.se senast den 31/10.

 

Påminnelser och inkasso – Spelrättsägare

Arninge GK skickar först ut fakturan och påminner därpå två gånger. Har betalning inte kommit oss tillhanda skickas fakturan till inkasso som tar över ärendet.

Påminnelseavgift tillkommer alltid med 300 kr enligt beslut från årsstämman.

 

Påminnelser och inkasso – Övriga medlemskap

Arninge GK skickar först ut fakturan och påminner därpå två gånger. Har betalning inte kommit oss tillhanda avslutas medlemskapet.
Har delfaktura ett betalats men inte delfaktura två betalats skickas ärendet till inkasso efter två påminnelser.

Påminnelseavgift tillkommer alltid med 300 kr enligt beslut från årsstämman.

 

Spelrättsägare som önskar lämna klubben eller byta medlemskategori

Spelrättsägare som önskar lämna klubben (eller önskar byta medlemskategori) inför nästkommande säsong kan göra det genom att skriftligen meddela önskemål om utträde senast 31/10. Detta förutsätter att spelrätten återlämnas till golfklubben. Meddelas inte önskemål om utträde i tid infaller betalningsansvar för kommande års avgift enligt golfklubbens stadgar och medlemskapet förlängs automatiskt ytterligare ett år.

 

Utträde eller byte av medlemskategori (övriga medlemskap)

Medlemmar som önskar lämna klubben eller byta medlemskategori skall detta meddelas skriftligen senast 31/10.

 

Köp av spelrätt

Klubben säljer spelrätter, aktuellt pris är 5000 kr. Kontakta kansliet vid intresse.

 

Vilande medlemskap för spelrättsägare

Önskar du vara vilande medlem skall detta önskemål lämnas skriftligen senast 31/10 inför nästkommande säsong. Det finns möjlighet att vara vilande (passiv) medlem vid sjukdom eller vid flytt från regionen. Spelrättsägare har också möjlighet att vara vilande medlem i ett år utan nämnda orsaker. Bestämmelser kring vilande medlemskap återfinns i klubbens stadgar.

 

Friskvårdsbidrag

Om din arbetsgivare/ditt företag ger rätt till friskvårdsbidrag kan du använda det för spelavgiften men inte för medlemsavgift eller städdeposition. Kontakta ekonomi@arningegk.se för att erhålla ett kvitto på din fakturainbetalning.

För kontakt med Arninge GK i alla ovanstående frågor rörande medlemskap och ekonomi, maila oss på adressen ekonomi@arningegk.se