Arningematchen

Matchspel på Arninge GK


Öppen enbart för medlemmar i Arninge GK. Maxantal 32 spelare. Matchspel där spelare med lägre spelhandicap erhåller 0 slag som spelhandicap och spelaren med högre spelhandicap erhåller det antal slag som skiljer mellan spelarnas spelhandicap. För att få anmäla sig krävs högsta registrerade hcp 36,0. Spelare får välja valfri slopad tee. Vilken tee som valts och skillnaden i erhållna slag skall fastslås innan första utslag sker.


Första omgången spelas tidigast onsdagen den 8 maj. Ingen gemensam start eller samling. Spelarna ansvarar själva för att omgångarna färdigspelas inom given tidsrymd. OBS att några spelare kan lottas att få stå över omgång 1. 


Resultatet i varje match skall rapporteras till tävlingsledare Stefan Eriksson omgående efter spelad match. Maila till stefan.eriksson@tyfonmail.se Fyll också i vinnaren i spelschemat som är anslaget i klubbhuset.


Om inget resultat rapporterats, senast datum enligt nedan, tilldöms den spelare vars namn står överst i matchspelsschemat, segern i matchen. Det är bägge spelarnas ansvar att överenskomma och boka speltid för matchen.


•    1:a omgången skall vara spelad och rapporterad senast 9 juni
•    2:a omgången spelad och rapporterad senast 7 juli
•    3:e omgången spelad och rapporterad senast 11 augusti
•    4:e omgången spelad och rapporterad senast 1 september
•    5:e omg. Final spelad och rapporterad senast 22 september 


Godkända transportmedel av golfbag är endast vagn eller motor driven vagn, i övrigt se Arninge GK:s tävlingsvillkor. Tävlingsavgift 165 kr betalas i shopen före den första matchen du spelar.

Arninge GK, tävlingskommittén