Fredrik Pettersson
Ordförande
Lars Åke Jönsson
Läger och Team Arninge
Peter Lönnqvist
Team Arninge och Tävling
Susanne Hjort
Breddverksamheten